แบบเสากลม

คุณสมบัติสินค้า:

แบบเสากลม

Share

แบบเสากลม

ใช้ในงานหล่อเสาคอนกรีตโดยใช้ประกบกัน 2 ชิ้น ซึ่งมีความสะดวก แข็งแรง และง่ายต่อการรื้อถอน

- แบบเสาเหล็กกลม 1000x4500 (3x3x6) นน.503+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 200x1000 (2x3x3) นน.22.2+- (1 ต้น/ 2ชิ้น) มีหูยก 4 หู
- แบบเสาเหล็กกลม 200x1500 (2x3x3) นน.32.8+- (1 ต้น/ 2ชิ้น) มีหูยก 4 หู
- แบบเสาเหล็กกลม 200x2000 (2x3x3) นน.42.4+- (1 ต้น/ 2ชิ้น) มีหูยก 4 หู
- แบบเสาเหล็กกลม 200x2500 (2x3x3) นน.53+- (1 ต้น/ 2ชิ้น) มีหูยก 4 หู
- แบบเสาเหล็กกลม 250x900 (2x3x3) นน.21.95+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 250x1100 (2x3x3) นน.25.39+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 300x1200 (2x3x3) นน.36+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 300x1500 (2x3x3) นน.43+- (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 300x2800 (2x2x3) นน.77.7+-
- แบบเสาเหล็กกลม 300x3000 (3x3x2) นน.83+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 300x3500 (3x3x4) นน.137+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 300x4000 (2x3x3) นน.110+-
- แบบเสาเหล็กกลม 350x3500 (2x3x3) นน.107+-
- แบบเสาเหล็กกลม 400x200 (3x3x3) นน.11+- (หัวเข็ม)
- แบบเสาเหล็กกลม 400x500 (2x3x3) นน.18.8+-
- แบบเสาเหล็กกลม 400x1200 (2x3x3) นน.43+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 400x1500 (2x3x3) นน.56.5+-
- แบบเสาเหล็กกลม 400x3500 (2x3x3) นน.118+-
- แบบเสาเหล็กกลม 400x3500 (3x3x4) นน.170+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 400x4000 (2x3x3) นน.145+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 400x5400 (2x3x3) นน.182.5+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 450x1500 (2x3x3) นน.61.5+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 450x4000 (3x3x4) นน.186.5+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 450x4650 (2x3x3) นน.183+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 500x500 (2x3x3) นน.22.5+-
- แบบเสาเหล็กกลม 500x600 (2x3x3) นน.29.3+-
- แบบเสาเหล็กกลม 500x1000 (2x3x3) นน.45+-
- แบบเสาเหล็กกลม 500x3600 (2x3x3) นน.155+-
- แบบเสาเหล็กกลม 500x4000 (2x3x3) นน.107+-
- แบบเสาเหล็กกลม 550x2000 (2x3x3) นน.93+-
- แบบเสาเหล็กกลม 550x4000 (2x3x3) นน.184+-
- แบบเสาเหล็กกลม 550x6000 (2x3x6) นน.308+-
- แบบเสาเหล็กกลม 600x500 (2x3x3) นน.26+-
- แบบเสาเหล็กกลม 600x1000 (2x3x3) นน.53+-
- แบบเสาเหล็กกลม 600x4000 (3x3x6) นน.282+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 600x1500 (2x3x3) นน.77+-
- แบบเสาเหล็กกลม 600x1500 (2x3x6) นน.89+-
- แบบเสาเหล็กกลม 600x2000 (2x3x6) นน.114+-
- แบบเสาเหล็กกลม 600x2000 (3x3x6) นน.144.7+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 600x3000 (2x3x6) นน.168+-
- แบบเสาเหล็กกลม 600x3000 (3x3x6) นน.214.6+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 600x3250 (2x3x3) นน.165+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 600x4000 (2x3x3) นน.195+-
- แบบเสาเหล็กกลม 600x4150 (3x3x2) นน.212.7+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 600x4250 (2x3x3) นน.209+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 600x4500 (3x3x6) นน.317+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 600x5000 (3x3x3) นน.320+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 600x5200 (3x3x3) นน.333+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 650x6000 (2x3x6) นน.361+-
- แบบเสาเหล็กกลม 650x6000 (3x3x6) มีหูยก 8 หู นน.446+-
- แบบเสาเหล็กกลม 700x600 (3x3x3) นน.50.5+-
- แบบเสาเหล็กกลม 700x3300 (3x3x3) นน.252+-
- แบบเสาเหล็กกลม 700x4000 (3x3x6) นน.328.2+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 700x6000 (3x3x6) มีหูยก 8 หู นน.478+-
- แบบเสาเหล็กกลม 750x1500 (3x3x6) นน.138+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 750x6000 (3x3x6) นน.515+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 800x400 (3x3x3) หล่อหนา 5 cm. นน.78.7+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 800x4500 (3x3x6) นน.410+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 800x6000 (3x3x6) มีหูยก 8 หู นน.546
- แบบเสาเหล็กกลม 850x1500 (3x3x6) นน.156.3+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 850x6000 (3x3x6) มีหูยก 8 หู นน.584+-
- แบบเสาเหล็กกลม 900x1200 (3x6x4) นน.174+- ขอบสูง 75 (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 900x3000 (3x3x6) นน.304+- (1 ต้น/ 2ชิ้น) 
- แบบเสาเหล็กกลม 900x3800 (3x3x3) นน.365+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 1000x100 (3x3x6) นน.25.5+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 1000x200 (3x3x6) นน.33+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 1000x250 (3x3x6) นน.40+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 1000x500 (3x3x6) นน.67+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 1000x1000 (3x3x6) นน.119+-
- แบบเสาเหล็กกลม 1000x1200 (3x6x4) นน.188+- ขอบสูง 75 (1 ต้น มี 2 ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 1000x1800 (3x3x6) นน.210+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 1000x2000 (3x3x6) นน.230+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 1000x3000 (3x3x3) นน.318+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 1000x4500 (3x3x6) นน.503+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 1200x500 (3x3x6) นน.92+-
- แบบเสาเหล็กกลม 1200x1500 (3x3x6) นน.227+-
- แบบเสาเหล็กกลม 1200x2500 (3x3x6) นน.358+-
- แบบเสาเหล็กกลม 1200x3000 (3x3x6) นน.430+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 1200x3100 (3x3x6) นน.420+- มีหูยก 8 หู (1 ต้น / 2 ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 1200x3500 (3x3x6) นน.465+- (1 ต้น / 2 ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 1200x3600 (3x3x6) นน.480+- (1 ต้น / 2 ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 1200x4500 (3x3x6) นน.596+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 1200x6000 (3x3x6) นน.793+- มีหูยก 8 หู (1 ต้น / 2 ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 1300x1500 (3x3x6) นน.226.2+- (1 ต้น/ 2ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 1400x3500 (3x3x6) นน.537+- (1 ต้น / 2 ชิ้น)
- แบบเสาเหล็กกลม 1400x6000 (3x3x6) นน.950+- (1 ต้น / 2 ชิ้น)

ต้องการรายการสินค้าตัวไหน ติดต่อขอใบเสนอราคาได้เลยค่ะ คลิก

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้